June 6, 2018

Politica de confidentialitate

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

SC MG FAIR PLAY CREDIT CONSULTING SRL, prin intermediul serviciilor prestate, prelucrează datele dumneavoastra cu caracter personal constând în nume, cod numeric personal, adresa, numar de telefon, acestea fiind prelucrate de la persoanele vizate, prim mijloace manuale/automatizate, destinate obținerii unei oferte financiar bancare.

Sunteti obligat(a) sa furnizați datele, acestea fiind necesare in vederea obținerii unei oferte financiar bancare.

Refuzul dumneavoastra determină imposibilitatea INTERMEDIARULUI de a va reprezenta interesele și de a obtine o oferta financiară.

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai către instituțiile financiar bancare din Romania.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul la acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată aveti dreptul sa va spuneti prelucrării datelor personale care va privesc si sa solicitați ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisă datată și semnată la sediul social al SC MG FAIR PLAY CREDIT CONSULTING SRL. De asemenea va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

In baza solicitarii si a interesului dumneavoastra pentru servicii financiar-bancare, datele dumneavoastra cu caracter personal colectate, prin intermediul formularului de pe acest website, vor fi transmise catre partenerii nostri institutii bancare si institutii nebancare, pentru ca acestia sa va poata contacta si prezenta o oferta pentru un serviciu financiar – credit de consum / credit ipotecar / card de credit etc.

Prin completarea si trimiterea datelor dumneavoastra cu caracter personal in formularul de pe website, sunteti de acord in mod expres cu transferul acestor date, de la SC MG FAIR PLAY CREDIT CONSULTING SRL, catre institutiile bancare si institutiile nebancare partenere.


Observatie:
*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (ex: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justitie, securitatea sociala). Prin urmare aceasta mențiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.
Modalitatea de informare “verbal” se utilizează, în mod excepțional, in situatia in care nu se poate realiza informarea in alte moduri (ex: informare prin intermediul convorbirii telefonice, daca acestea sunt inregistrate).